Szlak rowerowy Zaborszczyzny

Informacje o trasie

Szlak rowerowy Zaborszczyzny

Szlak łączy ze sobą dwa województwa: lubelskie i podkarpackie, w tym dwa powiaty: biłgorajski i niżański. Przebiega przez teren pięciu gmin: Księżpol, Biszcza, Potok Górny, Krzeszów i Harasiuki.