Rowerem po Jarocinie

Informacje
Jarocin
  • Czas przejścia: około 1 godziny

zdjecie

Gdzie to jest? 
Gmina Jarocin położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Północna granica gminy oparta o rzekę Bukowa jest jednocześnie poczwórną granicą: pomiędzy gminami, powiatami, województwami oraz granicą historyczną z czasów zaborów. Jarocin leży w pobliżu drogi krajowej nr 19 relacji Rzeszów-Lublin.

Gmina znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie".

Tematyka
Quest umożliwi Ci poznanie gminy Jarocin, jej historii oraz zasłużonych ludzi.

Jak rozwiązać quest?
Należy dotrzeć do wszystkich punktów zaznaczonych i opisanych na mapie, odgadnąć hasła pośrednie i hasło końcowe. Trasę najlepiej pokonać rowerem, czas przejechania - ok. 1 godziny.

Start
Początek questu znajduje się w pobliżu Urzędu Gminy w Jarocinie.